Dr. Jones
Dr.Jones%2004.jpg

Path: Thyrsus
Order: Mysterium
Cabal: Archaeomancers

Vet egentlig ingenting om denne kvinnen, bortsett ifra at hun er Mysterium.

Det over er ikke lenger helt sant, men vi lar det stå :) Er medlem av archaeomancer-gruppa som stadig vekk er ute på jakt etter ny kunnskap. Chimera har bestillt våpen-trening hos henne.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License