College

Tre spillere er tett knyttet opp til et av universitetene som befinner seg i byen. The City College of San Fransisco.

Lokasjoner er her for den andre.

Også hjemsted for vesenet kjent som The University

Fler detaljer burde vel komme dersom folk har lyst til å adde da.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License