Cahanyx

Nature: Dark, powerfull Spirit
First Encountered:
Notable Appearances:

Info: Cahanyx er natt/mørke-spiriten som lever i hjertet av Skraphaugen. Hadde tatt kontroll over Red og sendt ham ut for å drepe alle mennesker som snek seg inn på stedet. En horde raven-spirits så ut til å egge Cahanyx til å fortsette sin morderiske adferd. Etter mye fram og tilbake fra gruppa, lykkes det Josh å overtale Cahanyx til å gi slipp på Red, slutte å myrde mennesker og stoppe slosskampen med John, Andrea og Pliskin. I bytte skal Josh sørge ta opp "stillingen" som beskytter av området. I tillegg ble de to enige om å øke "the Nest", det lille skrap-fjellet med forgård og en mur av knuste biler, i bytte mot Skyggens kunnskap (death 3 og en death3-rote). Tydeligvis er dens ban knyttet til sterkt lys.

Ravneflokken som omringet The Nest fløy vekk når denne avtalen ble inngått, det er usikkert om de fortsatt utgjør en drivkraft i spirit-økologien i skraphaugen.

Har tydeligvis hatt en form for sorceress som "tilbeder", for Cahanyx har i det skjulte konspirert med noen som har kraft nok til å utnytte familiar-bondet mellom Meninnam og Chimera på en måte som skulle få de to til å bytte plass. Cahanyx ville få en "mer lydig og effektiv", menneskelig undersått.

Etter konfrontasjonen med den mektige ånden, har man sett tegn på at Cahanyx forsvant dypere inn i Shadow ved å fly opp og vekk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License