Baphomet
Baphomet%2009.jpg

Path: Mastigos
Order: Silver Ladder
Cabal: Enigma
Legacy: The Clavicularius
Concilium Position: Provost
Profession: Psychiatrist

Info: Den som virket mest normal av medlemmene i Enigma, virket som en mentor eller livsveileder for Zero Zero. Gift med den blinde Sophia

Hjalp gruppa med psykisk støtte etter Abysshuset. Leder den concilium-omspennende gruppa for å finne ut hva som skjedde når historien ble slettet under krigen, ved hjelp av avansert matematikk.

.

To page of NPC's

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License