Apollo
Apollo%2012.jpg

Master of Time, Adept of Mind

Path: Acanthus
Order:Mysterium
Cabal: Destiny's Guides
Legacy: The Pygmalian Society
Order Position: Hierophant, ex-Curator
Real name: Cecil Peter Vess (not common knowledge)

Curator. Dette er den eldre herren som lærer Josh mystisk kunnskap. I skjul dypt i et musem. Magisk spesialitet er knyttet til dikt som rører det dypeste ved folks hjerter. Ikke suspekt i det hele tatt. *host*

Magic as the Great Art. Har hatt 4 apprentices før Josh, og det er blitt hintet at i alle fall noen av dem har hatt…. problemer knyttet til hans mentorship, bl.a. har et par forlatt Mysterium.

.

To page of NPC's

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License